Vervangen groepenkast / Installatie Enphase

In opdracht van één van onze partners hebben wij ten behoeve van het installeren van zonnepanelen de groepenkast vervangen en een Enphase geïnstalleerd.

Op het pannendak aan de voorzijde van de woning worden de zonnepanelen geïnstalleerd door onze partner.
Zij maken het dak gereed, monteren het frame en monteren de zonnepanelen. Daarnaast verzorgen ze de elektrische installatie voor de zonnepanelen op het dak en sluiten deze aan op de kabel die wij vanaf de meterkast naar het dak brengen.

Wij verzorgen de elektrische installatie vanaf de groepenkast tot aan het dak. 
Hierbij vervangen wij de bestaande sterk verouderde groepenkast voor een nieuwe groepenkast. Hier plaatsen wij direct de benodigde krachtgroep voor de PV-installatie en wordt het Q-relais geplaatst. Dit Q-relais is een vereiste bij het plaatsen van een PV-installatie met micro-omvormers en het daarbij behorende Enphase systeem. 

Vanaf de meterkast wordt er een kabel gelegd door de kruipruimte naar de voorgevel. Van hieruit wordt de kabel middels een buis langs de regenpijp naar de rand van de dakgoot gebracht. Zodat onze partner de zonnepanelen hierop kan aansluiten.

Er is in dit geval gekozen om de kabel via de voorgevel naar het dak te brengen omdat er geen andere mogelijkheden waren in de woning om de kabel uit het zicht naar het dak te brengen. Om de kabel en de buis toch zoveel mogelijk uit het zicht te houden word de buis zo dicht mogelijk langs de regenpijp gemonteerd. De buis word netjes en stevig gemonteerd middels beugels. ( Deze wordt dus niet met ty-raps aan de regenpijp bevestigd!!! )